Postanowienie syg akt I C 2074/17

Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny - Postanowienie syg akt I C 2074/17. Pełna treść postanowienia zamieszczona została w załączniku nr 1

Załącznik nr 1